WordPress có chức năng cho chúng ta chọn hình ảnh bất kỳ nào đó để đặt làm hình đại diện cho bài viết! Bằng cách vào mục Featured Image.

Nhưng hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một thủ thuật nhỏ, giúp lấy hình ảnh đầu tiên trong bài viết của mình làm hình đại diện. Mục đính của cách làm này là giúp bạn đỡ thời gian, và tiết kiệm băng thông cũng như dung lượng host.

Đầu tiên bạn mở file functions.php nằm trong themes của bạn, sau đó chèn đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <?php ?>.

Để sử dụng chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị: