1. Thay đổi địa chỉ trang search

  • Cách 1: Thêm vào file .htacess

  • Cách 2: Chèn vào file function.php

 

Tags: