Tải tại https://github.com/sachinchoolur/lightGallery

Chèn hết file js + css ở dist vào theme.

HTML:

 

Chèn script: