1. Code hiển thị 10 sản phẩm mới nhất.

Trong đó:

2. Code hiển thị 10 sản phẩm theo danh mục sản phẩm

Trong đó :

‘product_cat’ => ‘dien-thoai’ : Là slug của danh mục cần get.

3. Code hiển thị 10 sản phẩm nổi bật.

4. Code hiển thị 10 sản phẩm giảm giá.

5. Code hiển thị 10 sản phẩm xếp hạng đánh giá từ cao đến thấp

6. Code hiển thị danh mục sản phẩm.

7. Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hiện thị số lượng sản phầm đang có trong giỏ hàng.

Lưu ý: <?php the_id(); ?> là ID của sản phẩm cần thêm vào giỏ.

8. Code tạo form tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm với từ khóa.

Tìm kiếm sản phẩn với từ khóa và danh mục sản phẩm.

9. Code lấy tất cả hình ảnh gallery của sản phẩm.

10. Code lấy phần trăm giảm giá của sản phẩm.

11. Code lấy nội dung mô tả ngắn, category, từ khóa của sản phẩm.

Nhưng đoạn code này chèn ở file single-product.php nhé!

12. Code lấy 10 sản phẩm liên quan.

Chèn code này vào phần dưới của file single-product.php

13. Code chèn share và like facebook, google cho chi tiết sản phẩm.

Chèn vào file functions.php nhé

14. Code chèn 5 sao cho sản phẩm hiện thị ở chi tiết sản phẩm.

Chèn vào file functions.php nhé, và dùng với thư viện font icon nhé!.

Tags: ,